Projednávané plenární věci

Výpis plenárních

Pl. ÚS 34/22

Spisová značka: Pl. ÚS 34/22

Datum podání: 16.12.2022

Soudce zpravodaj:: prof. JUDr. Jan Filip, CSc.

Navrhovatel: R. H.

Předmět

Ústavní stížnost proti usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 7. prosince 2022 č. j. Vol 5/2022-12.

 

Odmítnuto pro neodstraněné vady. 10.01.2023