Projednávané plenární věci

Výpis plenárních

Pl. ÚS 36/22

Spisová značka: Pl. ÚS 36/22

Datum podání: 21.12.2022

Soudce zpravodaj:: prof. JUDr. Vladimír Sládeček, DrSc.

Navrhovatel: K. J.

Předmět

Ústavní stížnost proti usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 12. 2022, č. j. Vol 9/2022-38 a proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 25.11. 2022, č. j. MV-194824-6/OV-2022 a návrh s ním spojený na zrušení § 25 odst. 5 a odst. 6 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), proti rozhodnutí předsedy Senátu Parlamentu České republiky ze dne 27. 6. 2022 č. 207/2022 Sb., o vyhlášení volby prezidenta republiky, proti Pokynu č. 2 náměstka ministra vnitra pro řízení sekce legislativy a státní správy ze dne 18. 10. 2022, o eventuálním návrhu na odklad vykonatelnosti rozhodnutí předsedy Senátu Parlamentu České republiky ze dne 27. 6. 2022 č. 207/2022 Sb., o vyhlášení volby prezidenta republiky, a eventuální návrh na vydání předběžného opatření a návrh zakázat Ministerstvu vnitra organizaci a konání voleb prezidenta republiky.

 

Odmítnuto pro zjevnou neopodstatněnost, odmítnuto pro nepříslušnost. 03.01.2023