Projednávané plenární věci

Výpis plenárních

Pl. ÚS 37/22

Spisová značka: Pl. ÚS 37/22

Datum podání: 28.12.2022

Soudce zpravodaj:: JUDr. Radovan Suchánek, Ph.D.

Navrhovatel: D. R.

Předmět

Ústavní stížnost proti usnesení Nejvyššího správního soudu č. j. Vol 16/2022-48 ze dne 13. 12. 2022 a proti rozhodnutí předsedy Senátu Parlamentu České republiky ze dne 27. 6. 2022 o vyhlášení volby prezidenta republiky, uveřejněnému pod č. 207/2022 Sb.

 

Odmítnuto pro zjevnou neopodstatněnost. 10.01.2023