Projednávané plenární věci

Výpis plenárních

Pl. ÚS 38/22

Spisová značka: Pl. ÚS 38/22

Datum podání: 29.12.2022

Soudce zpravodaj:: prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D.

Navrhovatel: Ministerstvo vnitra ČR, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7

Předmět

Návrh na zrušení čl. 3 odst. 2 bod první obecně závazné vyhlášky města Příbram č. 1/2022, o nočním klidu. Text návrhu je dostupný PDF ikona zde (288 KB, PDF).