Projednávané plenární věci

Výpis plenárních

Pl. ÚS 39/22

Spisová značka: Pl. ÚS 39/22

Datum podání: 30.12.2022

Soudce zpravodaj:: doc. JUDr. Vojtěch Šimíček, Ph.D.

Navrhovatel: Budišov, Budišov 360, 675 03 Budišov Hodov, Hodov 54, 675 04 Hodov Nárameč, Nárameč 7, 675 03 Nárameč Oslavice, Oslavice 1, 594 01 Oslavice Oslavička, Oslavička 39, 675 05 Oslavička Osové, Osové 14, 594 01 Osové Rohy, Rohy 52, 675 05 Rohy Rudíkov, Rudíkov 2, 675 05 Rudíkov

Předmět

Ústavní stížnost proti rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 2. 11. 2022 č. j. 10 As 350/2021 a usnesení Městského soudu v Praze ze dne 30. 6. 2021 č. j. 9 A 16/2021 ve věci usnesení vlády ze dne 21. 12. 2020 č. 1350, o umístění podzemního úložiště radioaktivního odpadu. Text návrhu je dostupný PDF ikona zde (1.0 MB, PDF).

 

Odmítnuto pro zjevnou neopodstatněnost. 14.03.2023