Projednávané plenární věci

Výpis plenárních

Pl. ÚS 40/22

Spisová značka: Pl. ÚS 40/22

Datum podání: 20.12.2022

Soudce zpravodaj:: JUDr. Ing. Jiří Zemánek, CSc.

Navrhovatel: F. P., V. P.

Předmět

Ústavní stížnost proti rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 1. 6. 2021 č. j. 30 Cdo 3489/2020-153, rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 26. 5. 2020 č. j. 15 Co 61/2020-122 a rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 19. 9. 2019 č. j. 21 C 90/2018-84.

 

Vyhověno, zčásti odmítnuto pro zjevnou neopodstatněnost. 14.03.2023