Projednávané plenární věci

Výpis plenárních

Pl. ÚS 1/23

Spisová značka: Pl. ÚS 1/23

Datum podání: 17.01.2023

Soudce zpravodaj:: JUDr. Milada Tomková

Navrhovatel: Ministerstvo vnitra ČR, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7

Předmět

Návrh na zrušení čl. 3 odst. 1 písm. a) obecně závazné vyhlášky města Loket č. 2/2022, o stanovení doby nočního klidu a regulaci hlučných činností. Text návrhu je dostupný PDF ikona zde (673 KB, PDF).

 

Vyhověno. 14.03.2023