Projednávané plenární věci

Výpis plenárních

Pl. ÚS 2/23

Spisová značka: Pl. ÚS 2/23

Datum podání: 02.02.2023

Soudce zpravodaj:: JUDr. David Uhlíř,

Navrhovatel: P. Z., J. J.

Předmět

Ústavní stížnost proti usnesení Nejvyššího správního soudu č. j. Vol 2/2023-135 ze dne 23. 1. 2023.

 

Odmítnuto pro zjevnou neopodstatněnost. 14.03.2023