Projednávané plenární věci

Výpis plenárních

Pl. ÚS 3/23

Spisová značka: Pl. ÚS 3/23

Datum podání: 08.02.2023

Soudce zpravodaj:: prof. JUDr. Josef Fiala, CSc.

Navrhovatel: Okresní soud Praha-východ, Na Poříčí 20/1044, 112 97 Praha 1

Předmět

Návrh na zrušení části první hlavy III. zákona č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže). Text návrhu je dostupný PDF ikona zde (1.9 MB, PDF).