Projednávané plenární věci

Výpis plenárních

Pl. ÚS 5/23

Spisová značka: Pl. ÚS 5/23

Datum podání: 20.02.2023

Soudce zpravodaj:: JUDr. Tomáš Lichovník,

Navrhovatel: V. V.

Předmět

Ústavní stížnost proti rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 20. ledna 2023, č. j. 4 As 206/2022-108 a proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 24. června 2022, č. j. 14 A 39/2022-14, ve znění opravného usnesení ze dne 18. července 2022, č. j. 14 A 39/2022-24.