Projednávané plenární věci

Výpis plenárních

Pl. ÚS 6/23

Spisová značka: Pl. ÚS 6/23

Datum podání: 09.02.2023

Soudce zpravodaj:: JUDr. Pavel Rychetský, dr. h. c.

Navrhovatel: V. V.

Předmět

Ústavní stížnost proti rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 9. prosince 2022, č. j. 5 As 230/2022-66 a proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 29. června 2022, č. j. 17 A 36/2022-9.