Projednávané plenární věci

Výpis plenárních

Pl. ÚS 7/23

Spisová značka: Pl. ÚS 7/23

Datum podání: 21.02.2023

Soudce zpravodaj:: Mgr. Daniela Zemanová,

Navrhovatel: Krajský soud v Ostravě, JUDr. Javorová Monika, předsedkyně senátu, Havlíčkovo nábřeží 1835/34, 728 81 Ostrava

Předmět

Návrh na zrušení § 23a odst. 3 věta poslední zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů. Text návrhu je dostupný PDF ikona zde (738 KB, PDF).