Projednávané plenární věci

Výpis plenárních

Pl. ÚS 9/23

Spisová značka: Pl. ÚS 9/23

Datum podání: 10.03.2023

Soudce zpravodaj:: doc. JUDr. Jan Svatoň, CSc.

Navrhovatel: Biopol GN, s. r. o., Patron ca, s. r. o.

Předmět

Ústavní stížnost proti usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 23 Cdo 2268/2022 ze dne 19. 12. 2022 a rozsudkům Vrchního soudu v Praze sp. zn. 3 Cmo 187/2020 ze dne 7. 12. 2021 a Městského soudu v Praze sp. zn. 21 Cm 3/2019 ze dne 9. 6. 2020.