Projednávané plenární věci

Výpis plenárních

Pl. ÚS 21/23

Spisová značka: Pl. ÚS 21/23

Datum podání: 26.03.2023

Soudce zpravodaj:: JUDr. Radovan Suchánek, Ph.D.

Navrhovatel: M. Š.

Předmět

Ústavní stížnost proti usnesení Nejvyššího správního soudu č. j. Vol 54/2023-44 ze dne 15. 2. 2023.

 

Spojeno ke společnému řízení, dále vedeno pod sp. zn. Pl. ÚS 10/23. 02.05.2023