Projednávané plenární věci

Výpis plenárních

Pl. ÚS 14/23

Spisová značka: Pl. ÚS 14/23

Datum podání: 26.03.2023

Soudce zpravodaj:: JUDr. David Uhlíř,

Navrhovatel: J. M., Z. Š., G. P., A. P.

Předmět

Ústavní stížnost proti Usnesení Nejvyššího správního soudu č. j. Vol 90/2023-173 ze dne 21. 2. 2023.

 

Spojeno ke společnému řízení, dále vedeno pod sp. zn. Pl. ÚS 10/23. 02.05.2023