Projednávané plenární věci

Výpis plenárních

Pl. ÚS 15/23

Spisová značka: Pl. ÚS 15/23

Datum podání: 26.03.2023

Soudce zpravodaj:: JUDr. Ing. Jiří Zemánek, CSc.

Navrhovatel: E. M., J. M., Z. M., L. H.

Předmět

Ústavní stížnost proti usnesení Nejvyššího správního soudu č. j. Vol 80/2023-177 ze dne 21. 2. 2023.

 

Spojeno ke společnému řízení, dále vedeno pod sp. zn. Pl. ÚS 10/23. 02.05.2023