Projednávané plenární věci

Výpis plenárních

Pl. ÚS 16/23

Spisová značka: Pl. ÚS 16/23

Datum podání: 26.03.2023

Soudce zpravodaj:: JUDr. Ludvík David, CSc.

Navrhovatel: M. M., J. R.

Předmět

Ústavní stížnost proti usnesení Nejvyššího správního soudu č. j. Vol 82/2023-192 ze dne 15. 2. 2023.