Projednávané plenární věci

Výpis plenárních

Pl. ÚS 18/23

Spisová značka: Pl. ÚS 18/23

Datum podání: 26.03.2023

Soudce zpravodaj:: JUDr. Jaromír Jirsa,

Navrhovatel: T. P., M. M., D. P.

Předmět

Ústavní stížnost proti usnesení Nejvyššího správního soudu č. j. Vol 62/2023-167 ze dne 16. 2. 2023.

 

Spojeno ke společnému řízení, dále vedeno pod sp. zn. Pl. ÚS 10/23. 02.05.2023