Projednávané plenární věci

Výpis plenárních

Pl. ÚS 22/23

Spisová značka: Pl. ÚS 22/23

Datum podání: 26.03.2023

Soudce zpravodaj:: doc. JUDr. Jan Svatoň, CSc.

Navrhovatel: I. V., M. D., K. F., L. S., S. st., E. N.

Předmět

Ústavní stížnost proti usnesení Nejvyššího správního soudu č. j. Vol 75/2023-164 ze dne 15. 2. 2023.

 

Spojeno ke společnému řízení, dále vedeno pod sp. zn. Pl. ÚS 10/23. 02.05.2023