Projednávané plenární věci

Výpis plenárních

Pl. ÚS 10/23

Spisová značka: Pl. ÚS 10/23

Datum podání: 26.03.2023

Soudce zpravodaj:: JUDr. Radovan Suchánek, Ph.D.

Navrhovatel: S. B., Z. M.

Předmět

Ústavní stížnost proti usnesení Nejvyššího správního soudu č. j. Vol 73/2023-181 ze dne 21. 2. 2023. Spojeno ke společnému řízení s ústavními stížnostmi sp. zn. Pl. ÚS 11/23, Pl. ÚS 12/23, Pl. ÚS 13/23, Pl. ÚS 14/23, Pl. ÚS 15/23, Pl. ÚS 17/23, Pl. ÚS 18/23, Pl. ÚS 19/23, Pl. ÚS 20/23 Pl. ÚS 21/23 a Pl. ÚS 22/23.

 

Odmítnuto pro zjevnou neopodstatněnost, odmítnuto pro neoprávněnost navrhovatele, odmítnuto pro nepříslušnost. 27.09.2023