Projednávané plenární věci

Výpis plenárních

Pl. ÚS 12/23

Spisová značka: Pl. ÚS 12/23

Datum podání: 26.03.2023

Soudce zpravodaj:: prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D.

Navrhovatel: D. Č., M. Š., V. M.

Předmět

Ústavní stížnost proti usnesení Nejvyššího správního soudu č. j. Vol 71/2023-201 ze dne 15. 2. 2023.

 

Spojeno ke společnému řízení, dále vedeno pod sp. zn. Pl. ÚS 10/23. 02.05.2023