Projednávané plenární věci

Výpis plenárních

Pl. ÚS 13/23

Spisová značka: Pl. ÚS 13/23

Datum podání: 26.03.2023

Soudce zpravodaj:: doc. JUDr. Vojtěch Šimíček, Ph.D.

Navrhovatel: J. D., J. J.

Předmět

Ústavní stížnost proti usnesením Nejvyššího správního soudu č. j. Vol 108/2023 ze dne 21. 2. 2023 a dále č. j. Vol 41/2023 ze dne 15. 2. 2023 a č. j. Vol 78/2023 ze dne 14. 2. 2023.

 

Spojeno ke společnému řízení, dále vedeno pod sp. zn. Pl. ÚS 10/23. 02.05.2023