Projednávané plenární věci

Výpis plenárních

Pl. ÚS 11/23

Spisová značka: Pl. ÚS 11/23

Datum podání: 26.03.2023

Soudce zpravodaj:: doc. JUDr. Jan Svatoň, CSc.

Navrhovatel: O. C., A. M., P. P., M. K., D. B., P. B., J. D., M. S.

Předmět

Ústavní stížnost proti usnesení Nejvyššího správního soudu č. j. Vol 72/2023-138 ze dne 16. 2. 2023.

 

Spojeno ke společnému řízení, dále vedeno pod sp. zn. Pl. ÚS 10/23. 02.05.2023