Projednávané plenární věci

Výpis plenárních

Pl. ÚS 20/23

Spisová značka: Pl. ÚS 20/23

Datum podání: 26.03.2023

Soudce zpravodaj:: JUDr. Pavel Rychetský, dr. h. c.

Navrhovatel: I. R.

Předmět

Ústavní stížnost proti usnesení Nejvyššího správního soudu č. j. Vol 76/2023-46 ze dne 9. 2. 2023.

 

Spojeno ke společnému řízení, dále vedeno pod sp. zn. Pl. ÚS 10/23. 02.05.2023