Projednávané plenární věci

Výpis plenárních

Pl. ÚS 17/23

Spisová značka: Pl. ÚS 17/23

Datum podání: 26.03.2023

Soudce zpravodaj:: prof. JUDr. Josef Fiala, CSc.

Navrhovatel: L. N.

Předmět

Ústavní stížnost proti usnesení Nejvyššího správního soudu č. j. Vol 77/2023-20 ze dne 21. 2. 2023.

 

Spojeno ke společnému řízení, dále vedeno pod sp. zn. Pl. ÚS 10/23. 02.05.2023