Projednávané plenární věci

Výpis plenárních

Pl. ÚS 23/23

Spisová značka: Pl. ÚS 23/23

Datum podání: 03.04.2023

Soudce zpravodaj:: prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D.

Navrhovatel: K. J.

Předmět

Ústavní stížnost proti usnesení Nejvyššího správního soudu č. j. Vol 40/2023-23 ze dne 14. 2. 2023.

 

Odmítnuto pro zjevnou neopodstatněnost, odmítnuto pro nepříslušnost. 09.05.2023