Projednávané plenární věci

Výpis plenárních

PL. ÚS 24/23

Spisová značka: PL. ÚS 24/23

Datum podání: 04.04.2023

Soudce zpravodaj:: doc. JUDr. Vojtěch Šimíček, Ph.D.

Navrhovatel: Ministerstvo vnitra ČR, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7

Předmět

Návrh na zrušení čl. 2 a přílohy č. 1 obecně závazné vyhlášky obce Řepov č. 1/2021, o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí. Text návrhu je dostupný PDF ikona zde (4.6 MB, PDF).