Projednávané plenární věci

Výpis plenárních

Pl. ÚS 28/23

Spisová značka: Pl. ÚS 28/23

Datum podání: 26.04.2023

Soudce zpravodaj:: prof. JUDr. Josef Fiala, CSc.

Navrhovatel: D. H.

Předmět

Ústavní stížnost proti rozhodnutí prezidenta republiky o prominutí trestu ze dne 28. 2. 2023.