Projednávané plenární věci

Výpis plenárních

Pl. ÚS 34/23

Spisová značka: Pl. ÚS 34/23

Datum podání: 12.06.2023

Soudce zpravodaj:: prof. JUDr. Zdeněk Kühn, Ph.D., LL.M., S.J.D.

Navrhovatel: Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7

Předmět

Návrh na zrušení čl. 7 odst. 3, 4 a 5 obecně závazné vyhlášky obce Vlkančice č. 2/2022, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Text návrhu je dostupný PDF ikona zde (984 KB, PDF).

 

Vyhověno, zčásti zamítnuto. 28.02.2024