Projednávané plenární věci

Výpis plenárních

PL. ÚS 39/23

Spisová značka: PL. ÚS 39/23

Datum podání: 04.09.2023

Soudce zpravodaj:: JUDr. Veronika Křesťanová, Dr.

Navrhovatel: Ministerstvo vnitra ČR, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7

Předmět

Návrh na zrušení čl. 4 odst. 2, čl. 5 odst. 1 věta poslední, přílohy č. 3 ve slovech „Objemný odpad 3,30 Kč/kg“, čl. 5 odst. 2 a čl. 10 odst. 2 obecně závazné vyhlášky obce Stachy č. 1/2022, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství. Text návrhu je dostupný PDF ikona zde (458 KB, PDF).