Projednávané plenární věci

Výpis plenárních

Pl. ÚS 43/23

Spisová značka: Pl. ÚS 43/23

Datum podání: 09.10.2023

Soudce zpravodaj:: JUDr. Ing. Jiří Zemánek, CSc.

Navrhovatel: V. V.

Předmět

Ústavní stížnost proti rozhodnutí prezidenta republiky.