Projednávané plenární věci

Výpis plenárních

Pl. ÚS 45/23

Spisová značka: Pl. ÚS 45/23

Datum podání: 31.10.2023

Soudce zpravodaj:: JUDr. Josef Baxa,

Navrhovatel: Ministerstvo vnitra ČR, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7

Předmět

Návrh na zrušení čl. 7 odst. 4 obecně závazné vyhlášky obce Holoubkov č. 2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 1/2022, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Text návrhu je dostupný PDF ikona zde (1.3 MB, PDF).

 

Zastaveno. 24.01.2024