Projednávané plenární věci

Výpis plenárních

Pl. ÚS 44/23

Spisová značka: Pl. ÚS 44/23

Datum podání: 13.10.2023

Soudce zpravodaj:: Mgr. Daniela Zemanová,

Navrhovatel: Veřejný ochránce práv, JUDr. Křeček Stanislav, Údolní 658/39, 602 00 Brno

Předmět

Návrh na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Píšť č. 1/2022, o nočním klidu. Text návrhu je dostupný PDF ikona zde (378 KB, PDF).