Projednávané plenární věci

Výpis plenárních

Pl. ÚS 46/23

Spisová značka: Pl. ÚS 46/23

Datum podání: 14.08.2023

Soudce zpravodaj:: prof. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D.

Navrhovatel: Vinařství U Kapličky s.r.o., Vinařská 484, 691 05 Zaječí

Předmět

Ústavní stížnost proti rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 6. 2023 č. j. 9 As 182/2022-39 a rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 14. 9. 2022 č. j. 31A 103/2016-547.

 

Odmítnuto pro zjevnou neopodstatněnost. 22.11.2023