Projednávané plenární věci

Výpis plenárních

Pl. ÚS 47/23

Spisová značka: Pl. ÚS 47/23

Datum podání: 01.11.2023

Soudce zpravodaj:: prof. JUDr. Josef Fiala, CSc.

Navrhovatel: Poslanci Parlamentu, Sněmovní 4, 118 26 Praha 1

Předmět

Návrh na zrušení části zákonů – ustanovení § 31 odst. 1, v § 34a odst. 2 slov „počet procent stanovený podle § 67 odst. 6 věty první nebo podle § 67 odst. 7“, § 36 odst. 1, v § 67 odst. 2 slov „ , ve kterém dochází k zvýšení (dále jen „pravidelný termín“/“, § 67 odst. 3, v § 67 odst. 6 větě první číslo „4“ a slov „třetiny“,  v § 67 odst. 6 celé věty druhé ve znění „Byly-li procentní výměry vyplácených důchodů zvýšeny v předchozím kalendářním roce podle § 67a, sníží se počet procent stanovený podle věty první o tolik procent, o kolik byly zvýšeny procentní výměry v předchozím kalendářním roce podle § 67a“, v § 67 odst. 6 ve větě třetí číslo „5“ a slov „a druhé“, v § 67 odst. 7 číslo „6“ a slov „podle § 67a“, v § 67 odst. 10 číslo ,,11“,  § 67 odst. 12, 13 a 14, § 67a, § 67aa, § 67ab, v § 67e odst. 3 ve větě třetí slov „podle § 67a“, v § 67f odst. 4 slov „podle § 67a“, v § 107 odst. 1 písm. e) číslo „14“, § 108 odst. 1 písm. d) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a dále čl. II – „Přechodná ustanovení“ a čl. III – „Účinnost“ zákona č. 270/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, spojený s návrhem na přednostní projednání věci dle § 39 zákona o Ústavním soudu. Text návrhu je dostupný PDF ikona zde (1.4 MB, PDF).