Projednávané plenární věci

Výpis plenárních

Pl. ÚS 48/23

Spisová značka: Pl. ÚS 48/23

Datum podání: 31.10.2023

Soudce zpravodaj:: JUDr. Josef Baxa,

Navrhovatel: R. S.

Předmět

Návrh na zahájení řízení v kompetenčním sporu mezi Ministerstvem zdravotnictví a Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR o pravomoc zahájit a vést přezkumné řízení ve věci rozhodnutí Revizní komise Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR a s ním spojený návrh na vyslovení nicotnosti sdělení Ministerstva zdravotnictví.