Projednávané plenární věci

Výpis plenárních

Pl. ÚS 51/23

Spisová značka: Pl. ÚS 51/23

Datum podání: 06.12.2023

Soudce zpravodaj:: JUDr. Jaromír Jirsa,

Navrhovatel: I. senát Ústavního soudu, Joštova 8, 660 83 Brno

Předmět

Návrh na zrušení § 151 odst. 2 věty první zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.