Projednávané plenární věci

Výpis plenárních

Pl. ÚS 52/23

Spisová značka: Pl. ÚS 52/23

Datum podání: 13.12.2023

Soudce zpravodaj:: JUDr. Jaromír Jirsa,

Navrhovatel: X. Y.

Předmět

Návrh na zrušení § 29 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 21 a 23 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, a § 62 odst. 1 a § 72 odst. 3 a 5 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.