Projednávané plenární věci

Výpis plenárních

Pl. ÚS 1/24

Spisová značka: Pl. ÚS 1/24

Datum podání: 03.01.2024

Soudce zpravodaj:: prof. JUDr. Zdeněk Kühn, Ph.D., LL.M., S.J.D.

Navrhovatel: V. V.

Předmět

Ústavní stížnost proti rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 2. 11. 2023 č. j. 10 As 50/2023-129.