Projednávané plenární věci

Výpis plenárních

Pl. ÚS 2/24

Spisová značka: Pl. ÚS 2/24

Datum podání: 11.01.2024

Soudce zpravodaj:: JUDr. Lucie Dolanská Bányaiová, Ph.D.

Navrhovatel: Moravská a Slezská pirátská strana

Předmět

Návrh na zahájení řízení o tom, zda rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 12. prosince 2023 č. j. Pst 13/2023-13 o rozpuštění Moravské a Slezské pirátské strany je ve shodě s ústavními zákony.