Současní funkcionáři a soudci

vzpis soudci

Mgr. Daniela Zemanová

soudkyně Ústavního soudu (od 5. 6. 2023)

Mgr. Daniela Zemanová

Daniela Zemanová (nar. 30. 9. 1971 v Jablonci nad Nisou) po ukončení studia na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze v roce 1994 pracovala krátce jako advokátní koncipientka, od roku 1998 působí v justici. Soudkyní byla jmenována v roce 2001, věnovala se správnímu soudnictví, a to u Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci (do r. 2006) a u Nejvyššího správního soudu (2006 – 2018). Zde kromě věcí obecného správního soudnictví rozhodovala i jako členka volebního senátu a jako předsedkyně kárného senátu ve věcech soudců. V roce 2018 změnila své působiště i specializaci, stala se soudkyní občanskoprávního odvolacího úseku u Městského soudu v Praze, v roce 2021 se vrátila ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem – pobočce v Liberci, kde se zaměřila na rozhodování rodinněprávních věcí.

V letech 2011–2014 vykonávala funkci první viceprezidentky Soudcovské unie, stavovské organizace soudců, následně byla ve dvou dalších obdobích (2014–2020) zvolena její prezidentkou. Zaměřila se zejména na oblast přípravy a výběru soudců, podmínek působení a výběru soudních funkcionářů, na problematiku státní správy soudů. Dlouhodobě se věnuje otázkám soudcovské etiky. V uvedených oblastech přednáší, je členkou zkušební komise pro justiční odborné zkoušky. Je autorkou komentáře Zákona o soudech a soudcích, který vyšel v nakladatelství C. H. Beck v roce 2022. V rámci Jednoty českých právníků se zabývá prostupností právnických profesí, je členkou Grémia této organizace.

Ve volném čase se věnuje zejména rodině a cestování, potěšení nalézá v rozhovorech s dobrými přáteli, v knihách a v lese.

Dne 5. června 2023 ji prezident Petr Pavel jmenoval soudkyní Ústavního soudu.

Zpět