Současní funkcionáři a soudci

vzpis soudci

JUDr. Veronika Křesťanová, Dr.

soudkyně Ústavního soudu (od 8. 8. 2023)

JUDr. Veronika Křesťanová Dr.

Veronika Křesťanová (nar. 7. 6. 1969 v Praze) vystudovala v roce 1992 Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Během studií absolvovala dvousemestrální studijní pobyt v Německu. V roce 1998 zakončila doktorské studium a získala tituly Dr. a JUDr.

Od roku 1992 působila 18 let v advokacii (1994 až 1996 jako komerční právnička, 1996 až 2010 jako advokátka). V letech 2002 až 2010 byla členkou Arbitrážní komise Rady pro reklamu. V letech 2006 až 2010 byla rozhodkyní Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky.

V roce 2010 byla jmenována soudkyní a přidělena k Městskému soudu v Praze. Tam projednávala a rozhodovala spory nejprve jako samosoudkyně na prvním stupni se specializací na autorské právo a na ochranu osobnosti. Od roku 2014 působila u Městského soudu v Praze v senátu (od roku 2017 na pozici předsedkyně senátu) na odvolací agendě se specializací na ochranu osobnosti i s nespecializovanou občanskoprávní agendou. V lednu 2017 byla pověřena funkcí místopředsedkyně Městského soudu v Praze a od února 2017 byla do této funkce jmenována, funkci vykonávala až do jmenování soudkyní Ústavního soudu.

Po celý profesní život působí i na akademické půdě. Věnuje se tam autorskému právu, právu mediálnímu i obecně hmotnému právu občanskému. V letech 1992 až 2014 vyučovala na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy, od roku 1994 doposud působí na Právnické fakultě Univerzity Karlovy a od roku 1999 učí na Filmové a televizní fakultě Akademie múzických umění. Přednáší i pro Justiční akademii.

Z doby do roku 2010 má i legislativní zkušenosti: byla členkou expertní komise pro tvorbu autorského zákona z roku 2000, participovala na tvorbě některých novel autorského zákona i na některých předpisech mediální legislativy, jakož i na přípravě občanského zákoníku v rozsahu úpravy licence. Je spoluautorkou komentářů k autorskému zákonu a autorkou či spoluautorkou dalších odborných publikací či článků v oblastech svých specializací.

Je členkou Soudcovské unie a jejího Etického soudu.

V roce 2015 získala v oboru právo duševního vlastnictví ocenění Právník roku 2014. V roce 2022 získala ocenění Flamma 2021 pro inspirativní právničky.

Ve volném čase se věnuje rodině a přátelům. K jejím zálibám patří aktivně běh a pasivně umění a kultura.

Dne 8. srpna 2023 ji prezident Petr Pavel jmenoval soudkyní Ústavního soudu.

Zpět