Současní funkcionáři a soudci

vzpis soudci

prof. JUDr. Zdeněk Kühn, Ph.D., LL.M., S.J.D.

soudce Ústavního soudu (od 19. 12. 2023)

prof. JUDr.  Zdeněk Kühn Ph.D., LL.M., S.J.D.

Zdeněk Kühn (nar. 8. 10. 1973 v Nymburce) vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy (1997 Mgr., 2000 JUDr., 2001 Ph.D.) a University of Michigan Law School, Ann Arbor v USA (LL.M. 2002, S.J.D. v roce 2006).

Od roku 1997 nepřetržitě učí teorii práva na své pražské alma mater, kde se v roce 2006 stal docentem, v roce 2018 pak byl jmenován profesorem teorie práva. Přednáší též na řadě zahraničních univerzit, ať již v Evropě (např. právnické fakulty v Toulouse, Záhřebu aj.), v USA (např. Cornell University, University of South Carolina, University of San Francisco aj.) a v Izraeli (Bar Ilan University). Je profesorem lidských práv na pražské pobočce americké New York University. Je členem vědecké rady Právnické fakulty Univerzity Karlovy (od roku 2012) a členem vědeckého výboru pražského Centra pro konstitucionalismus a lidská práva (CHR) (od roku 2022).

Jako právní praktik začal působit nejprve v advokacii. V letech 1997 až 2001 pracoval jako advokátní koncipient v Praze, v roce 2000 složil advokátní zkoušky. Během studií v USA se aktivně účastnil jako expert na české a čsl. právo v několika významných případech, např. ve věci Assicurazioni Generali S.p.A. Holocaust Insurance Litigation v letech 2002 až 2004.

Po návratu do Česka byl od roku 2004 tři roky asistentem soudce na Ústavním soudu, ve stejné době se též podílel na činnosti Legislativní rady vlády České republiky.

V roce 2008 byl jmenován soudcem a přidělen k Nejvyššímu správnímu soudu, rok předtím byl jmenován soudcem ad hoc Evropského soudu pro lidská práva.

Krom akademické činnosti též pravidelně přednáší pro soudce a jiné praktiky u nás i v zahraničí. Je přednášejícím na Evropské akademii práva v Trevíru (ERA), byl vedoucím expertem programu HELP Rady Evropy na téma soudcovské metodologie výkladu práva a ochrany lidských práv na justičních akademiích v Polsku, Rumunsku a Bulharsku (2015–2017), expertem Komise EU na podporu ústavní a právní reformy v Makedonii (2012), Bosně a Hercegovině (2013) a v Srbsku, včetně pravidelných přednášek tamtéž (2017–2019). Byl též expertem Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD) na podporu právní a ústavní reformy v Moldávii (včetně opakovaných expertních pobytů v Kišiněvě v letech 2011–2015) a expertem Evropské banky pro obnovu a rozvoj na podporu právní a ústavní reformy v Albánii (2012). Občasně přednáší i na české justiční akademii a pravidelně na slovenské justiční akademii.

Je autorem řady monografií věnovaných justici a soudnímu výkladu práva a několika stovek článků, jeho práce vyšly anglicky, arabsky, rusky, bulharsky a čínsky. Podílel se též na několika komentářích (např. k exekučnímu řádu, antidiskriminačnímu zákonu, soudnímu řádu správnímu nebo občanskému zákoníku). V září 2022 vyšel v nakladatelství Leges komentář k Listině základních práv a svobod, kde byl Kühn jedním ze čtyř hlavních autorů.

Ve volném čase se snaží pravidelně sportovat (fitness a rekreační běh), má rád saunování.

Dne 19. prosince 2023 jej prezident Petr Pavel jmenoval soudcem Ústavního soudu.

Zpět