Současní funkcionáři a soudci

vzpis soudci

JUDr. Milada Tomková

místopředsedkyně Ústavního soudu (od 3.5. 2013)

JUDr. Milada Tomková

Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, titul doktora práv obdržela summis auspiciis. V letech 1987 až 2003 působila na Ministerstvu práce a sociálních věcí, od roku 1992 jako ředitelka legislativního odboru; odpovídala tak za přípravu právních předpisů upravujících sociální ochranu v nových společenských podmínkách po roce 1990. Věnovala se také otázkám mezinárodní spolupráce v oblasti sociálního zabezpečení, zúčastnila se řady mezinárodních konferencí a seminářů týkajících se práva sociálního zabezpečení. Absolvovala několikaměsíční stáž v Evropské komisi zaměřenou na právo EU v oblasti sociálních ochrany. V letech 1998 až 2003 byla členkou Legislativní rady vlády České republiky. V souvislosti s přípravou reformy správního soudnictví koncipovala změny doprovodných zákonů v oblasti sociální ochrany.

Soudkyní byla jmenována v roce 2003, kdy nastoupila k Nejvyššímu správnímu soudu. Zde vykonávala funkci předsedkyně senátu sociálně-správního kolegia a předsedkyně kárného senátu pro věci státních zástupců. Byla také členkou Rady Justiční akademie. Externě spolupracuje s Právnickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze.

Dne 3. května 2013 ji prezident republiky jmenoval soudkyní Ústavního soudu a současně místopředsedkyní soudu.

Zpět