Současní funkcionáři a soudci

vzpis soudci

doc. JUDr. Vojtěch Šimíček, Ph.D.

soudce Ústavního soudu (od 12. 6. 2014)

doc. JUDr. Vojtěch Šimíček Ph.D.

Vojtěch Šimíček se narodil v  osobité kulturní a  průmyslové moravskoslezské metropoli Ostravě v roce 1969 a strávil tam spokojené dětství, které položilo základ jeho klidné a vyrovnané povahy. V roce 1992 vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, kde  v roce 1995 ukončil též  postgraduální studium a habilitoval se v roce 2001. Absolvoval studijní pobyty v Regensburgu, v Bochumi, ve Vídni  a pět měsíců působil jako stážista v německém Spolkovém sněmu. Všude se mu náramně líbilo, nicméně nikdy neuvažoval o práci v zahraničí. V letech 1996 až 2003 pracoval jako asistent soudce na Ústavním soudu. V roce 2003 byl jmenován soudcem a byl přidělen k Nejvyššímu správnímu soudu. Kromě funkce předsedy senátu finančně správního kolegia působil také jako předseda sedmičlenného senátu ve věcech volebních a ve věcech politických stran a šestičleného kárného senátu ve věcech soudců. Věnuje se pedagogické činnosti, od roku 1992 dosud vyučuje ústavní právo a další blízké předměty na Právnické fakultě Masarykovy univerzity. Je autorem či spoluautorem desítek odborných textů a publikací, vydaných v tuzemsku i v zahraničí, editoval řadu sborníků  a působí v některých redakčních radách. Je šťastně ženat s krásnou, tolerantní, vtipnou a duchaplnou manželkou a je otcem tří vesměs hodných a milých dětí. Ve volném čase kromě obligátní výchovy dětí rád čte a vášnivě  holduje (zejména) kolektivním sportům a tuto radost mu nedokáže zkalit ani skutečnost, že  pohříchu  neovládá dobře  ani jeden z nich.

Dne 12. června 2014 ho prezident republiky jmenoval soudcem Ústavního soudu.

Zpět