Současní funkcionáři a soudci

vzpis soudci

doc. JUDr. Vojtěch Šimíček, Ph.D.

místopředseda Ústavního soudu (od 4. 5. 2023)
soudce Ústavního soudu (od 12. 6. 2014)

doc. JUDr. Vojtěch Šimíček Ph.D.

Vojtěch Šimíček se narodil v  osobité kulturní a  průmyslové moravskoslezské metropoli Ostravě v roce 1969 a strávil tam spokojené dětství, které položilo základ jeho klidné a vyrovnané povahy. V roce 1992 vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, kde  v roce 1995 ukončil též  postgraduální studium a habilitoval se v roce 2001. Absolvoval studijní pobyty v Regensburgu, v Bochumi, ve Vídni  a pět měsíců působil jako stážista v německém Spolkovém sněmu. Všude se mu náramně líbilo, nicméně nikdy neuvažoval o práci v zahraničí. V letech 1996 až 2003 pracoval jako asistent soudce na Ústavním soudu. V roce 2003 byl jmenován soudcem a byl přidělen k Nejvyššímu správnímu soudu. Kromě funkce předsedy senátu finančně správního kolegia působil také jako předseda sedmičlenného senátu ve věcech volebních a ve věcech politických stran a šestičleného kárného senátu ve věcech soudců. Věnuje se pedagogické činnosti, od roku 1992 dosud vyučuje ústavní právo a další blízké předměty na Právnické fakultě Masarykovy univerzity. Je autorem či spoluautorem desítek odborných textů a publikací, vydaných v tuzemsku i v zahraničí, editoval řadu sborníků  a působí v některých redakčních radách. Je šťastně ženat s krásnou, tolerantní, vtipnou a duchaplnou manželkou a je otcem tří vesměs hodných a milých dětí. Ve volném čase kromě obligátní výchovy dětí rád čte a vášnivě  holduje (zejména) kolektivním sportům a tuto radost mu nedokáže zkalit ani skutečnost, že  pohříchu  neovládá dobře  ani jeden z nich.

Dne 12. června 2014 ho prezident republiky jmenoval soudcem Ústavního soudu.

Zpět