Současní funkcionáři a soudci

vzpis soudci

JUDr. Tomáš Lichovník

soudce Ústavního soudu (od 19. 6. 2014)

JUDr. Tomáš Lichovník

JUDr. Tomáš Lichovník (*1964 v Olomouci) studoval v letech 1982–1986 na Právnické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně, kde v roce 1988 úspěšně absolvoval rigorózní řízení. Po ukončení studia pracoval jako podnikový právník  u ČSD – Správy střední dráhy v Olomouci a později jako podnikový právník Stavebního podniku Žďár nad Sázavou. V letech 1991 až 1992 se připravoval na svou budoucí profesi soudce jako justiční čekatel Krajského soudu v Brně. V roce 1992 byl jmenován soudcem Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou, kde strávil celkem dvacet let. Z toho od roku 1994 do roku 2011 byl předsedou tohoto soudu. Jeho posledním působištěm byl Krajský soud v Brně, kde jako místopředseda soudu vedl jeho jihlavskou pobočku. Od počátku se věnuje především občanskoprávní problematice, včetně věcí rodinných.

V letech 2005–2008 byl viceprezidentem Soudcovské unie ČR a od podzimu 2008 do svého jmenování soudcem Ústavního soudu jejím prezidentem. Dlouhá léta přednášel studentům středních a vyšších odborných škol. Působí též jako lektor pro Justiční akademii a pracovníky sociálně právní ochrany dětí či dětských domovů. V publikační činnosti se pro různá odborná periodika i denní tisk věnuje především systémovým otázkám justice a praktickým dopadům práva na občana a společnost. Je také spoluautorem komentáře k občanskému soudnímu řádu. Je ženatý a má syna a dceru. Velmi rád cestuje a relaxaci nachází zejména ve sportu. 

Dne 19. června 2014 byl prezidentem republiky jmenován soudcem Ústavního soudu.

Zpět