Současní funkcionáři a soudci

vzpis soudci

JUDr. David Uhlíř

soudce Ústavního soudu (od 10. 12. 2014)

JUDr. David Uhlíř

Narodil se 18. 7. 1954 v Boskovicích, okr. Blansko, gymnázium navštěvoval v letech 1969 až 1973 v Praze 6, v roce 1975 byl přijat na Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, kterou absolvoval v r. 1979 a nastoupil do Advokátní poradny č. 2 v Praze jako advokátní koncipient. V letech 1979 až 1980 absolvoval jednoletou základní vojenskou službu. V roce 1981 složil rigorózní zkoušku a získal titul doktora práv. V roce 1983 složil advokátní zkoušky, stal se členem Městského sdružení advokátů v Praze, kde se zabýval především trestním právem. Ač byl do roku 1989 členem KSČ, věnoval se obhajobě a zastupování klientů, kteří byli z politických důvodů perzekvováni. V letech 1990 a 1991 byl tajemníkem Magistrátu hl. m. Prahy za OF, v září 1991 na svoji funkci rezignoval a vrátil se do advokacie.

V roce 1994 založil advokátní kancelář Uhlíř, Homola a společníci, kterou vedl do roku 2014. Kancelář se věnuje celému spektru obvyklé advokátní agendy, zejména civilnímu právu a trestním obhajobám. JUDr. David Uhlíř se zde věnoval  především občanskoprávní a obchodní agendě, byl také insolvenčním správcem se zvláštním povolením.
 Od roku 1998 jako externí učitel vede semináře občanského práva hmotného na Právnické fakultě UK, je oponentem disertačních prací. Přednáší advokátním koncipientům a advokátům občanské právo, zejména se zaměřením na rekodifikaci soukromého práva. Je členem zkušební komise České advokátní komory pro obor občanské právo hmotné a procesní a pracovní právo a členem sekce pro právo soukromé. Je členem l’Union Internationale des Avocats, sekce práva odpovědnosti za škodu, kde pravidelně vystupuje na výročních kongresech.

Publikuje v odborném i denním tisku, zejména na témata spojená s rekodifikací soukromého práva, je členem autorského kolektivu komentáře k občanskému zákoníku vydávaného nakladatelstvím Wolters Kluwer. Kriticky se podílel na přípravě nového občanského zákoníku, byl členem Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při Ministerstvu spravedlnosti.

Od roku 2005 byl náhradníkem, od roku 2009 členem a od roku 2013 do svého jmenování ústavním soudcem místopředsedou představenstva České advokátní komory.

Je dlouholetým předsedou Sdružení Sue Ryder, zakladatele Domova Sue Ryder, o.p.s. v Praze – Michli, i jinak se věnuje charitativní a nadační práci. Je ženatý a má čtyři děti.

Dne 10. prosince 2014 ho prezident republiky jmenoval soudcem Ústavního soudu.

Zpět