Výroční zpráva za rok 2000

27.03.2013

source link Výroční zpráva za rok 2000

podle §18 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Ústavní soud České republiky v průběhu roku 2000 umožňoval široké veřejnosti přístup k informacím v intencích citovaného zákona. Ve svém sídle ve vstupních prostorách má zveřejněny základní informace tak, jak jsou vyžadovány v §5, stejně jako je uvádějí jeho internetové stránky.

follow site

go here V průběhu roku poskytoval požadované informace ústně, písemně i s ohledem na již zveřejněné informace dle §6.

Ústní informace, jichž v průběhu roku vyřídili pracovníci Ústavního soudu několik stovek, poskytoval při jejich vyřizování neformálně, v běžném úředním styku.

V rejstříku SPR bylo v průběhu roku zapsáno celkem 36 žádostí o nález Ústavního soudu.

Veškeré poskytnuté informace (ústní , telefonické i písemné) byly vyřízeny ve stanovených lhůtách. Nebylo vydáno žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace, tudíž nebylo podáno ani žádné odvolání. Neproběhlo žádné řízení o sankcích za nedodržení tohoto zákona. Ústavní soud v roce 2000 neuplatnil žádnou náhradu nákladů za poskytnutí informací.

Brno, březen 2001