Výroční zprávy

Výroční zpráva za rok 2001

27.03.2013

Výroční zpráva za rok 2001

podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím

Během roku 2001 umožňoval Ústavní soud České republiky přístup k informacím široké veřejnosti veškerými způsoby, které citovaný zákon, zejména v §§ 5 a 6 ukládá.

Ve svém sídle Joštova ul. 8, Brno má zveřejněny základní informace v rozsahu, jak je vyžaduje § 5. Tyto informace jsou rovněž dostupné způsobem, umožňujícím dálkový přístup. Převážná většina informaci je průběžně poskytována žadatelům ústně ( telefonicky), v rejstříku SPR bylo během roku 2001 zapsáno celkem 47 žádostí o nález Ústavního soudu.

Požadované informace ( ústní, telefonické i písemné) byly vyřízeny ve stanovených lhůtách. Nebylo vydáno žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace, tudíž nebylo podáno ani žádné odvolání. Neproběhlo žádné řízení o sankcích za nedodržení tohoto zákona.

Stejně jako v roce 2000, Ústavní soud v roce 2001 neuplatnil žádnou náhradu nákladů za poskytnutí informací dle § 17.

Brno, 27. února 2002