Výsledek hledání

Hledat "ústava"

Zobrazuji výsledky 1 až 10 celkem z 123

  II. US 1955 15 an.pdf, strany 1-10
  ... právo na ochranu vlastnictví podle čl. 11 Listiny; dále se stěžovatelka dovolává též porušení čl. 95 odst. 1 Ústavy České republiky (dále jen „Ústava“). 9. Porušení svých práv stěžovatelka spatřuje zejména ve skutečnosti, že soudy provedené důkazy hodnotily dle své libovůle a v rozporu se ...
  Velikost: 307 K - Vytvořeno: 15.12.15 - Změněno: 15.12.15 10:52
Cesta:

  I. US 3018 14.pdf, strany 12-22
  ... 1920 (blíže viz SLÁDEČEK, V., MIKULE, V., SYLLOVÁ, J. Ústava České republiky: komentář. Praha: C. H. Beck, 2007. ... obsah projevu 48. Ústavní soud konstatuje, že Ústava České republiky – na rozdíl od řady zahraničních ... i) „Orgány“ Poslanecké sněmovny a Senátu 52. Ústava definuje orgány komor v čl. 31 odst. 1 Ústavy, který ... [souladně SLÁDEČEK, V., MIKULE, V., SYLLOVÁ, J.
  Velikost: 417 K - Vytvořeno: 24.06.15 - Změněno: 24.06.15 10:22
Cesta:

  II. US 2196 13 an.pdf, strany 1-8
  ... II. 1. Dne 16. 7. 2013 byla Ústavnímu soudu doručena ústavní stížnost ve smyslu čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy České republiky (dále jen „Ústava“) a ustanovení § 72 a násl. zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o Ústavním soudu“), ...
  Velikost: 372 K - Vytvořeno: 08.12.15 - Změněno: 08.12.15 15:22
Cesta:

  prof. JUDr. Jan Filip CSc.
  ... a ústavního práva Právnické fakulty UJEP v Brně jako asistent na plný úvazek (1974 – 1993). V roce 1975 získal titul JUDr. (rigorózní práce „ Ústava v právním řádu ČSSR “) a v roce 1977 se stal odborným asistentem. V roce 1984 získal hodnost kandidáta věd pro ústavní právo (disertační práce ...
  Velikost: 22 K - Vytvořeno: 07.04.15 - Změněno: 21.09.15 15:19
Cesta:

  2013 04 04 informace poskytnute na zadost.pdf, strany 127-144
  ... ^ ' ' á r e n bez om^eni velikosti inaalovoného
  Velikost: 4.7 M - Vytvořeno: 28.11.13 - Změněno: 24.04.13 16:49
Cesta:

  Pl. US 1 15 pro web.pdf, strany 1-11
  ... moci dne 2. ledna 2015. 4. V rozboru napadené vyhlášky ministerstvo nejprve poukazuje na čl. 104 odst. 3 Ústavy České republiky (dále jen „Ústava“), dle něhož mohou zastupitelstva obcí v mezích své působnosti vydávat obecně závazné vyhlášky. Rozvedení tohoto ústavního zmocnění pak ... pozdějších předpisů; ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ústavní zákon č. 1/1993 Sb.,
  Velikost: 263 K - Vytvořeno: 17.08.15 - Změněno: 17.08.15 14:49
Cesta:

  ÚS částečně vyhověl návrhu senátorů na zrušení něk...
  ... návrhu byly schváleny i dvě samotné klíčové součásti ústavního pořádku, tj. uvozovací zákon k Listině základních práv a svobod v roce 1991 a Ústava ČR v roce 1992. Institut komplexních pozměňovacích návrhu není zákonem o jednacím řádu Poslanecké sněmovny upraven, jedná se toliko o institut ... Pokud jde o konkrétní délky funkčních období, shledal je Ústavní soud srovnatelnými s postavením funkcionářů jiných orgánů a institucí, jimž
  Velikost: 30 K - Vytvořeno: 07.04.15 - Změněno: 25.03.20 12:09
Cesta:

  Přehled jednání Ústavního soudu pro 26. kalendářní...
  ... Následně okresní soud zaslal stěžovateli 5. října 2017 výzvu k nastoupení trestu odnětí svobody. Stěžovatel ve své stížnosti předně namítá, že Ústava a ani jiný právní předpis nesvěřují prezidentu republiky pravomoc vydávat rozhodnutí o tom, že osoba, o které soud dříve rozhodl, že se na ni amnestie vztahuje, porušila podmínku, na niž byla amnestie vázána. I kdyby tomu tak bylo, tak se stěžovatel domnívá, že pokud
  Velikost: 39 K - Vytvořeno: 07.04.15 - Změněno: 25.03.20 12:09
Cesta:

  2012 11 26b 7440.pdf, strany 35-52
  ... struktura Parlamentu České republiky je výrazem principu dělby moci i uvnitř moci zákonodárné. Za účelem zajištění reálnosti jejího fungování Ústava v čl. 18 odst. 1, 2 zakotvila pro volby do obou sněmoven rozdílný volební systém s cílem dosáhnout tak jejich odlišně politické struktury, tj. ... sněmovny a byl tudíž s to reálně funkci kontrolní brzdy a protiváhy uvnitř moci zákonodárné plnit. (...). Pozitivní právo, tj. platná
  Velikost: 862 K - Vytvořeno: 28.11.13 - Změněno: 21.03.13 12:57
Cesta:

  Ústavní soud částečně vyhověl návrhu prezidenta re...
  ... věcnou vhodnost existence náměstků člena vlády v tomto či jiném postavení a začlenění úpravy jejich postavení do toho či onoho zákona – Ústava se o funkci náměstka zmiňuje jen v souvislosti se zastupováním člena vlády při jednání orgánů Poslanecké sněmovny (čl. 38 odst. 2 Ústavy). Tomu ...
  Velikost: 28 K - Vytvořeno: 07.04.15 - Změněno: 25.03.20 12:09
Cesta: